Download

Turbovac và Henkovac

Bảng này liệt kê các máy đóng gói chân không Turbovac và các model tương tự  Henkovac của chúng tôi

Máy đóng gói chân không của cả hai nhà sản xuất có các đặc điểm gần giống nhau và một bộ tùy chọn cho toàn bộ phạm vi mô hình. Các mô hình của cả hai công ty được làm bằng thép không gỉ, được trang bị máy bơm chân không Busch , sử dụng các yếu tố niêm phong và cắt giống nhau…

Máy hút chân không Turbovac
Máy hút chân không Henkovac
 S20 TABLETOP T2
 S30  TABLETOP T3
 S40  TABLETOP T4
 S50  TABLETOP T5
 M10 MOBILE M1
 M20  MOBILE M2
 M30  MOBILE M3
M40  MOBILE M4
M50 MOBILE M5
M60 MOBILE M6
M70 MOBILE M7
M80 MOBILE M8
L60 DOUBLE CHAMBER D6
L10 DOUBLE CHAMBER D1
L30 DOUBLE CHAMBER D3
L40 DOUBLE CHAMBER D4
TV 40/60 IMMERSION TANK HV 40/60
TV 55/75 IMMERSION TANK HV 55/75