Support

ĐỂ BÁN HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Turbovac và Henkovac

Bảng này liệt kê các máy đóng gói chân không Turbovac và các model tương tự  Henkovac của chúng tôi

Máy đóng gói chân không của cả hai nhà sản xuất có các đặc điểm gần giống nhau và một bộ tùy chọn cho toàn bộ phạm vi mô hình. Các mô hình của cả hai công ty được làm bằng thép không gỉ, được trang bị máy bơm chân không Busch , sử dụng các yếu tố niêm phong và cắt giống nhau…

Máy hút chân không Turbovac
Máy hút chân không Henkovac
 S20TABLETOP T2
 S30 TABLETOP T3
 S40 TABLETOP T4
 S50 TABLETOP T5
 M10MOBILE M1
 M20 MOBILE M2
 M30 MOBILE M3
M40 MOBILE M4
M50MOBILE M5
M60MOBILE M6
M70MOBILE M7
M80MOBILE M8
L60DOUBLE CHAMBER D6
L10DOUBLE CHAMBER D1
L30DOUBLE CHAMBER D3
L40DOUBLE CHAMBER D4
TV 40/60IMMERSION TANK HV 40/60
TV 55/75IMMERSION TANK HV 55/75