Công nghệ đóng gói

Hệ thống kiểm soát Henkovac

Kiểm soát chu trình đóng gói

Kiểm soát chu trình đóng gói chân không là rất quan trọng để có được độ chân không tối ưu và sâu. Công nghệ Henkelman cho phép bạn điều khiển chu trình đóng gói chân không theo 3 cách khác nhau: theo thời gian tính bằng giây, bằng cảm biến phát hiện phần trăm chân không được cài đặt sẵn và bằng cảm biến chất lỏng phát hiện độ ẩm bay hơi khi chất lỏng bắt đầu sôi.


Kiểm soát thời gian

TRONG VÀI GIÂY

Đặt thời gian của chu trình đóng gói chân không và máy ngừng trích khí ngay khi đạt đến thời gian đặt trước. Hoàn hảo cho nhu cầu đóng gói cơ bản nhưng chuyên nghiệp của bạn.

Tiêu chuẩn trên 1 bảng chương trình

Tiêu chuẩn trên bảng điều khiển 10 chương trình

Điều khiển cảm biến

TÍNH THEO PHẦN TRĂM (%)

Bạn có thích máy phát hiện một mức độ chân không cuối cùng trong buồng không? Với điều khiển cảm biến, máy sẽ tự động dừng trích khí ngay khi phát hiện phần trăm chân không được cài đặt sẵn.

Tiêu chuẩn trên hệ thống điều khiển nâng cao

Tiêu chuẩn trên điều khiển cảm ứng

Kiểm soát chất lỏng

PHÁT HIỆN ĐIỂM SÔI CỦA SẢN PHẨM LỎNG

Các sản phẩm ướt và lỏng nhanh chóng đạt đến điểm sôi trong chu kỳ đóng gói chân không. Giảm áp suất bình chứa dưới áp suất khí quyển, làm cho chất lỏng sôi ở nhiệt độ phòng và nấu sản phẩm khi lạnh. Cảm biến điều khiển Liquid phát hiện sự bay hơi của sản phẩm lỏng. Máy dừng thoát khí và bắt đầu niêm phong túi để tránh làm hỏng sản phẩm và máy.

Tùy chọn trên bảng điều khiển 10 chương trình

Bảng điều khiển

CHỌN BẢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA BẠN

Tùy chỉnh quy trình đóng gói của bạn bằng cách chọn bảng điều khiển đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn.

Henkovac cung cấp 3 bảng điều khiển khác nhau, mỗi bảng có các tính năng và tùy chọn tiêu chuẩn riêng.