Bộ lọc bụi Busch

Để bảo vệ máy bơm khi đóng gói bột

Bộ lọc bụi Busch

Bộ lọc bụi được sử dụng để bảo vệ máy bơm khi đóng gói chân không các sản phẩm bột.

Một bộ lọc bụi được sử dụng để bảo vệ máy bơm khi đóng gói chân không các sản phẩm bột.

Để đóng gói bột hoặc hoa Henkovac cung cấp một bộ lọc đặc biệt để bảo vệ máy bơm của bạn khỏi ô nhiễm sớm. Bộ lọc này có sẵn cho các máy có bơm 21 m³ / h hoặc các máy có kích thước bơm lớn hơn.

Bộ lọc bột cần được đặt hàng với máy của bạn để Henkovac có thể sản xuất máy phù hợp. Việc cài đặt bộ lọc này sau đó là rất khó khăn về mặt kỹ thuật. Liên lạc với chúng tôi với câu hỏi của bạn.