Tấm chèn polyetylen

Tấm chèn polyetylen

Chu kỳ nhanh hơn và định vị sản phẩm dễ dàng

Các tấm chèn polyetylen đạt tiêu chuẩn với tất cả các máy. Kích thước khác nhau có sẵn. Đối với một chu kỳ đóng gói chân không nhanh hơn và định vị tốt sản phẩm của bạn.

TÂM CHÈN NGHIÊNG

ĐỂ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM HOÀN HẢO Tấm chèn nghiêng Henkovac cung cấp sự tiện lợi nếu bạn muốn đóng gói chất lỏng hoặc bột, chẳng hạn như súp, nước sốt và bột. Vì túi chân không có thể được định vị trong buồng ở một góc nhất định, sản phẩm giữ chính xác tại vị trí của nó. Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau và phù hợp cho tất cả các mô hình.