Tray Sealers TPS Skin

Máy dán khay bán tự động

TPS Compact XL / TPS Compact XL Map+SKIN

TPS Compact XL được thiết kế để đóng gói thực phẩm trong môi trường khí trung tính (không khí biến đổi) hoặc trong chân không, trong hộp chứa polymer được chế tạo sẵn. Đặt các thùng chứa với sản phẩm trên bàn tiếp tân và đặt bàn trong buồng được thực hiện thủ công. Sau khi kết thúc chu trình sơ tán và / hoặc đổ đầy khí, phần mở phía trên của bình chứa được niêm phong bằng màng, sau đó cắt.

Máy niêm phong TPS Compact XL Map + SKIN kết hợp các chức năng của máy hàn kín với việc đổ đầy bình chứa tiếp theo bằng khí trơ và máy niêm phong thùng chứa với tùy chọn SKIN (SKIN). Bao bì da liên quan đến việc gắn chặt một bộ phim của sản phẩm được đặt trên đế hoặc trong khay. Trong trường hợp này, sản phẩm không biến dạng, bao bì trong suốt, có vẻ ngoài hấp dẫn.